Afritunes Community. Week 109. Cover of "DARA" by @glowe

in AFRI-TUNES โ€ข 2 months ago

โ–ถ๏ธ Watch on 3Speak


Holla my people ๐Ÿ‘‹. It's your girl @glowie. My entry for this week is a song by Freke Umoh. He's an Akwa Ibom singer. The song is titled "DARA" which means "Rejoice".

It's a good thing to Rejoice always. The message passed via this song to us is that as many who has been awaiting for the return of Christ should Rejoice cause he's definitely coming back.

I remember when I was a child, anytime my dad goes out, I would sit and hope for him to come home and probably get me something Chewable ๐Ÿ˜†. And immediately he returns, you need to see the excitement in my face because he has returned. Same thing should apply to us who are faithfully waiting for Our Savior to Return and take us back to where we belong.

This comes as a message of reassurance to us that our Saviour which we are waiting for will return back to us.

***Song Lyrics***

There will never be any God like Jehovah
We will never see anyone like You Lord
Anywhere You go goodness and mercy go follow
Anywhere You dey miracles go dey flow

No be You dey make lame walk?
No be You dey make blind see?
No be You dey raise the dead oh?
Na You!

You alone are faithful
I am very grateful
That is why I praise You like this oh

Jesus kedi o (Jesus is coming)
Dara dara (rejoice rejoice)
Afan ekong okure o (troubles are over)
Dara dara (rejoice rejoice)
Nsi nsi uwem edi ano nyin o (eternal life is here for us)
Dara dara (rejoice rejoice)............
source


โ–ถ๏ธ 3Speak

Sort: ย 

Your Voice is so beautiful, How on Earth have I not heard this beautiful song beautiful song before,
Your Rendition is Awesome, I love the tunes๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ™Œ๐Ÿ™Œ๐Ÿ™Œ๐Ÿ™Œ๐Ÿ’๐Ÿ’๐Ÿ’

Thanks dear

Congratulations @glowie! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You made more than 3000 comments.
Your next target is to reach 3500 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Feedback from the April Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - March 2024 Winners List

I really love this song and you did a wonderful cover

Beautiful rendition, and I really love this. You nailed it with ur sweet voice

Mehn, this is supercool, keep it up boss

Lovely presentation @glowie
Nice song of praise and Thanksgiving, I like those moves in your video, you sang with love...
Thank You For Sharing This With Us

20230311-1627451 (1).GIF

๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š

Nice rendition
Thumbs up ๐Ÿ‘

Tanchu